Tất

Có vẻ những việc nghĩ đến “Liệu đôi giày của mình có phù hợp với chiếc tất này không?” dường như là thứ rỗi hơi nhất mà con người có thể nghĩ ra. Và ngay chính tôi ở đây cũng cảm thấy ngạc nhiên về chính mình khi mà viết một bài về việc ấy.…